! Bookmark Now ! @ FullMarathi.Com
Sign in | Sign up
Follow Me On Facebook
Download Free Unlimited Stuff - FullMarathi.CoM

28.01 17:28 (ĸυηαℓ) [ Report ]
¸.•*फुलांचा इतिहास`*•.
¸.•* ¸.•*´♥`*•.¸ `*•.¸

¸.•* कळ्यांनी लिहला `*•.
¸.•*¸.•*¸.•*´♥`*•.¸`*•.¸

¸.•*राञीँचा इतिहास`*•.¸
¸.•* ¸.•*´♥`*•.¸`*•.¸`*•.

¸.•*चाँदण्याँनी लिहला`*•.¸
¸.•* ¸.•*´ ♥ `*•.¸`*•.´*•.¸

¸.•* ¸.•*चांदण्या रात्री`*•.¸`*•.
¸.•* ¸.•*´´तुझी साथ```*•.`´*•.¸

¸.•* ¸.•*´ ♥ `*•.¸`*•.´*•.¸
¸.•* ¸.सर्वाना शुभ रात्र`*•.´*•.
! Rating: 9.4/10 from 163 Votes

28.01 17:28 (ĸυηαℓ) [ Report ]
चांदण्या रात्री आकाशाकडे
बघुन ढगांच्या पलीकडे जग
पहावं ।

कुशित घेउन तारे मोजावे..

वाटावं असं कोणीतरी असावं ।

धग धगत्या आयुष्यात
विसावा घ्यावा ज्वलंत
जिवनाचं चित्र निर्माण करावं..

हातात हात घेउन चालत
राहावं असं कोणीतरी असावं ।

ओलावलेल्या पापण्यांच्या
कडा पुसून थेट ह्रुदया पर्यंत
पोचावं ।

असं नक्षत्रासारखं
कोणीतरी असावं ।

Gud 9it frndzz..
! Rating: 9.8/10 from 150 Votes

28.01 17:28 (ĸυηαℓ) [ Report ]
रात Is झाली Birds

झोपींग तारे are चमकींग,

चांद Is प्रकाशींग,

Near पास सगळे Are सोईंग,

फिर भी आपण Still जागींग ?

Get In 2 अंथरुन ओढ
तेरा पांघरुन थोडे Relax होईंग,

चांगले Dream देखींग,

Now जल्दी सोईंग,

उद्या early उठींग..!

Good रात्री..!
! Rating: 9.8/10 from 150 Votes

28.01 17:28 (ĸυηαℓ) [ Report ]
जीवनात निर्णय
घेण्याची ताकद
ज्या व्यक्तीच्या
अंगात आहे,

तो भूतकाळात
काय घडलं ह्याचा
विचार न करता
वर्तमान व भविष्य
काळाचा विचार
करुन पुढे चालेल..
! Rating: 9.5/10 from 162 Votes

28.01 17:28 (ĸυηαℓ) [ Report ]
क्षणभर डोळे बंद
करून विचार करावा...

तुम्हाला तुमचं उत्तरं मिळेल...

आयुष्यात आपल्याला
नक्की कुठली व्यक्ती
आवडते हे ठरवायचं
असेल ना तर क्षणभर
डोळे बंद करून विचार
करावा...

तुम्हाला तुमचं उत्तरं मिळेल...

कारण

उघडे डोळे ना धोका देतात...

उघड्या डोळ्यांना
फक्त वरवरच दिसतं...

तर बंद डोळ्यांना
आतलं दिसतं...

उघड्या डोळ्यांना
फक्त चेहरे दिसतात..

बंद डोळ्यांना कोणाचा
चेहरा दिसत नाही...

बंद डोळ्यांना फक्त खूप गरज
असतांना साथ देणाऱ्या त्या
हाथांचा स्पर्शच कळतो...

उघड्या डोळ्यांना फक्त
भौतिक सौंदर्य आणि
भौतिक सुखं दिसतं...

बंद डोळ्यांना भावनिक साथ
दिसते..अन आयुष्याच्या प्रवा-
सात ही साथ जास्त महत्वाची
असते...

उघडे डोळे फक्त बघतात..

म्हणून ते नेहमी भ्रमात पडतात..

बंद डोळे 'अनुभवतात'...

म्हणूनते नेहमी खरे ठरतात..

✭-:शुभ-रातरी:-✭
! Rating: 9.7/10 from 144 Votes


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..11
Name:

Text:

WwW.FullMarathi.In
©Copyright 2013-2015 Powered BY-FullMarathi.CoM & Prince Kunal