! Bookmark Now ! @ FullMarathi.Com
Sign in | Sign up
Follow Me On Facebook
Download Free Unlimited Stuff - FullMarathi.CoM

5.10 12:40 (ĸυηαℓ) [ Report ]
मैत्री एक गांव असत
आणी मैत्रिण हे त्याहून सुन्दर नाव असत
हे नाव असत आनंदाच ...........
नाव असत दिलेल्या धीराच,
मदतीच्या हाताच ..........
आयुष्यातल्या आनंदघनाच
मैत्रिण हे नाव असत
वरवर साध वाटल
तरी काळजाचा ठाव असत.....
! Rating: 8.8/10 from 146 Votes

5.10 12:40 (ĸυηαℓ) [ Report ]
~~ मैत्री ~~
भावनांची कधी शांत तर कधी उसळती लाट,
की हृदयांना सांधणारी जणू एक वहिवाट,
मैत्री असावी शिशिरातल्या धुक्यासारखी दाट कारण
ती असते दोन जीवांची बांधलेली एक नाजूक “रेशिम
! Rating: 9.0/10 from 139 Votes

5.10 12:40 (ĸυηαℓ) [ Report ]
ओजळीत घेवुन समुद्र कधी दाखवता येत नाही,
निळ्याभोर गगनाचा अंत कधी लागत
नाही,
हाताने काढलेल्या फुलांना सुगंध कधी येत नाही,
खऱ्या मैत्रीपूर्ण भावनांचा उल्लेख कधी 'शब्दात' करता येत नाही.
! Rating: 8.6/10 from 151 Votes

5.10 12:39 (ĸυηαℓ) [ Report ]
♥ "घड्याळा मध्ये तीन
काटे असतात, ते
तीनही काटे
एकमेकांना एका तासा मध्ये
फक्त एकदाच भेटतात
आणि ते सुद्धा फक्त
एका सेकंदा साठीच, पण
तरी सुद्धा ह्या एका सेकंदाच्या गोड
भेटी साठी हे काटे
एकमेकांना धरून राहिले
आहेत,
नाहीका ? ............... ........ पN
आपली मैत्री अशीच आहे,
आपण
एकमेकांना कधीतरीच
भेटतो, पण
तरीही मनाने आपण
एकमेकांना धरून
राहिलो आहोत" .......... ♥
त्या गोड
भेटीसाठी आणि त्या गोड
आठवणीसाठी ♥

--- धन्यवाद मित्रांनो..
! Rating: 8.7/10 from 142 Votes

5.10 12:39 (ĸυηαℓ) [ Report ]
आयुष्याची बेरीज खूप वेळा केली
पण
मैत्रीची बेरीज कधी मला जमलीच
नाही
जेव्हा पडताळणी झाली. तेंव्हा समजले कि ,
आठवण सोडून काहीच शिल्लक उरत
नाही..
! Rating: 8.7/10 from 144 Votes


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..10
Name:

Text:

WwW.FullMarathi.In
©Copyright 2013-2015 Powered BY-FullMarathi.CoM & Prince Kunal