! Bookmark Now ! @ FullMarathi.Com
Sign in | Sign up
Follow Me On Facebook
Download Free Unlimited Stuff - FullMarathi.CoM

9.08 08:26 (JackieLug) [ Report ]
Vip Download new, Promo Exclusive, Dance Music, Trance,
House, Techno DNB, Tracks.
https://0daymusic.org
! Rating: 7.1/10 from 17 Votes

5.10 12:30 (ĸυηαℓ) [ Report ]
तू रोज माझ्या समोरुन जातेस,
पण हिम्मत होत नाही बोलण्याची,
मनात तू आहेस खरी पण
भिती वाटते आय लव्ह यू म्हणण्याची.
! Rating: 9.1/10 from 154 Votes

5.10 12:29 (ĸυηαℓ) [ Report ]
भिडते जेव्हा नजरेला नजर
तेव्हा तुझाच विचार मानात असतो,
तू माझ्याशी स्पष्ट कधी बोलशील
मी त्याचीच वाट पाहत बसतो.
! Rating: 9.5/10 from 147 Votes

5.10 12:29 (ĸυηαℓ) [ Report ]
तुझ्यापुढं मला हे जगच
वटतं लहान,
जिथं आहे तुझे प्रेम महान,
म्हणून्च माझं आयुष्य
तुझ्यापुढं टाकलं मी गहान.
! Rating: 9.4/10 from 144 Votes

5.10 12:29 (ĸυηαℓ) [ Report ]
असंच तू माझ्या डोळ्यांतं पाहावं
आणि मी तुझ्या अस़चं
तू माझ्या डोळ्यांत पाहावं आणि
मी तुझ्या पाहत पाहत
दोघांनी आंधळं व्हावं,
कारण प्रेम हे अंधळच असतं म्हणतात !
कसंसांगू तुला किती जड
झालंय जगायला एकेक महिना
तुझा चेहरा नाही मिळत बघायला.
! Rating: 9.3/10 from 148 Votes


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..21
Name:

Text:

WwW.FullMarathi.In
©Copyright 2013-2015 Powered BY-FullMarathi.CoM & Prince Kunal